Wdrażanie systemów zarz?dzania jakością. Doradztwo technologiczne w branży spożywczej. Szkolenia w zakresie systemów jakości.

Początki Firmy BaKa sięgają końca lat 90-tych, kiedy to w polskich zakładach przemysłu spożywczego pojawiła się potrzeba opracowania i wdrożenia systemu HACCP. Rosnące zapotrzebowanie na te usługi skłoniły nas do rozpoczęcia w czerwcu 1999 roku własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Swoje doświadczenie z dziedziny technologii i systemów jakości w przemyśle spożywczym zdobywaliśmy od 1994 roku. Biorąc wówczas udział w licznych szkoleniach organizowanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współudziale AFNOR (Francuski Komitet normalizacyjny); BSI (British Standards Institution) i TŰV Rheinland Group, wdrożyliśmy pierwszy system zarządzania bezpieczeństwem jakości wg zasad HACCP oraz system ISO 9001 w jednym z największych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce.

Jesteśmy doświadczonymi technologami żywności, specjalizującymi się w tworzeniu i utrzymywaniu systemów zarządzania jakością oraz pozostałym szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki żywnościowe.

Od początku działalności zawodowej jesteśmy związani z przemysłem spożywczym oraz gastronomią i zbiorowym żywieniem. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte dzięki pracy na różnych stanowiskach w zakładach przemysłu spożywczego, stanowi szeroki bagaż doświadczeń, dlatego też możemy być bardzo pomocni w wyborze optymalnych rozwiązań dla Państwa organizacji.

Zajmujemy się wdrażaniem, nadzorowaniem, auditowaniem systemów zarządzania jakością, takich jak HACCP, BRC i IFS. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli z zakresu wdrażanych systemów oraz wymogów sanitarnych dotyczących pomieszczeń i personelu. Nasi klienci najczęściej zlecają nam:

 • opracowanie i wdrażanie systemu HACCP
 • opracowanie i wdrażanie standardów takich jak BRC i IFS
 • opracowanie programów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
 • opracowanie dokumentacji GMP I GHP oraz wdrożenie systemu HACCP w sklepach, restauracjach i stołówkach
 • opracowanie systemu HACCP dla zakładów przerobu pierza i produkcji karmy dla zwierząt
 • prowadzenie szkoleń z zakresu GMP, GHP, HACCP, BRC i IFS
 • prowadzenie szkoleń z zakresu higieny dla pracowników mających kontakt z żywnością
 • prowadzenie auditów wewnętrznych
 • prowadzenie auditów dostawców
 • opracowanie dokumentacji technologicznej dla linii produkcyjnych

 • Kupiec
 • Acor
 • Agrolab
 • Carnis
 • Danish Crown
 • OSM Koło
 • Kuchnie |wiata
 • Marlex
 • MitMar
 • Refressco
 • Rolmax
 • RUN Chłodnia
 • SaneChem
 • Sushi GO
 • Vaco

BaKa © 2011. All Right's Reserved.